Er du åndeligt søgende?

Åndelig søgen må udspringe af den længsel, man har efter mening og fylde i tilværelsen.

De eksistentielle spørgsmål: Hvem er jeg? Hvad er meningen med mit liv? Hvad skal jeg vælge? Og hvilken vej skal jeg gå? De sætter os i bevægelse.

Åndelig søgen er også at lede efter noget, som man intuitivt ved, hvad er. Man genkender det, når man finder det. Det ligger lige for, og så alligevel ikke.

Anthony de Mello siger, at spiritualitet betyder at vågne op. Man søger en vågen bevidsthed.

Mange finder svar i vejledningen hos mystikerne. De, som selv har gået Vejen. Her er der næring for den sjæl, som længes efter vejledning til åndelig fordybelse, stilhed og bøn.


Mange åndeligt søgende har årelang erfaring med terapi, meditation og en holistisk levevis. I kirken søger man den levende kilde og anvisning på en kristen praksis, som er forbundet med den indre kilde.

Åndeligt søgende har ofte befundet sig på kanten af eller helt uden for den organiserede religions sfære. For man lægger typisk afstand til alt for dogmatiske svar på de store spørgsmål.

Men åndeligt søgende kan lige så godt befinde sig indenfor kirken. Man er stadig "på vej", i bevægelse. Og andre åndeligt søgende, som står uden for den etablerede kirke eller er engageret i andre trossamfund, kan med deres liv og praksisformer være medvandrere på den åndelige rejse.
Sogne- og stiftspræst for åndeligt søgende i Aalborg Stift Benedicte Tønsberg | Næssundvej 488, 7960 Karby  | Tlf.: 97761032