Åndelig vejledning 

Åndelig vejledning er en praksis, der stammer helt tilbage fra de første kristne.

Åndelig vejledning er en fortrolig samtale med et andet menneske om din åndelige søgen. Den giver dig mulighed for at reflektere over din oplevelse af og erfaringer med Gud.

Hovedpersonerne i den åndelige vejledning er Gud og dig. Det er jeres forhold, der er i centrum.

Vejlederen kan bl.a. hjælpe dig med at træne blikket for, hvor Gud er i din dagligdag, og opmuntre dig til at reagere på det, som du opdager.

Vejlederen er bekendt med de ubevidste mekanismer, der kan blokere dig i dit gudsforhold, og kan derfor foreslå dig nye veje i din tilgang til Gud.

Din vejleder har tavshedspligt og modtager selv regelmæssig åndelig vejledning.

 

 
 
 
 
 
Ofte vil vejlederen tage udgangspunkt i spørgsmålet:

Hvad er din dybeste længsel?
Hvad søger du?

Læs  f.eks.denne tekst i Johannesev. kap.1 vers 35-39 (Seidelinernes oversættelse):
 
Næste dag stod Johannes der igen og to af hans disciple. Han iagttog jesus, der kom fående forbi, og siger:
"Der kommer Guds Lam."
De to disciple hørte, hvad han sagde, og fulgte efter Jesus.
Jesus vendte sig om og så, at de fulgte efter ham, og han siger til dem:
"Hvad søger I ?"
De sagde:
"Rabbi (det oversættes ved Mester), hvor bor du?"
Han siger: Kom og se!"
De gik med og så hvor han boede, og de blev hos ham dér til næste dag.
Cand.theol. Benedicte Tønsberg | CVR: 40417982 | Lystrupmindevej 21, Vrads, 8654 Bryrup, 8654 Bryrup  | Tlf.: 51207409